RESURSSIEN KERÄÄMINEN

Resursseja voidaan kerätä hahmon tai ryhmän käyttöön joko suoraan tai välillisesti. Suoria resursseja ovat esimerkiksi selviytymiseen tarvittavien tarvikkeiden kerääminen, keskiaikaisen linnan rakennuspalat tai vaikkapa kultarahat, joilla voi tehdä erilaisia ostoksia. Välillisiä resursseja ovat esimerkiksi vaikutusvaltapisteet, raha tai sotavoimien vahvuus, joita voidaan käyttää erilaisten toimintojen ja hankintojen tekemiseen.