PELILLISYYS? PELILLISTÄMINEN?

Pelillistäminen on prosessi, missä peleistä tuttuja elementtejä, periaatteita ja piirteitä tuodaan sellaiseen kontekstiin missä niitä ei normaalisti ole.

Peillistämistä voidaan käyttää kun halutaan tehdä oppimisesta, työstä tai jostain muusta toiminnasta hauskempaa, motivoivampaa ja tuloksellisempaa.